Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
Ostatnia wersja Następna rewizja po obu stronach
pl:space_crafts:fleets [2018/05/27 17:07]
daimonion [Floty kosmiczne]
pl:space_crafts:fleets [2018/05/27 17:14]
daimonion [Statki cywilne]
Linia 25: Linia 25:
 Lista wszystkich dostępnych statków cywilnych znajduje się [[pl:​space_crafts:​civil_craft_list|tutaj]]. Lista wszystkich dostępnych statków cywilnych znajduje się [[pl:​space_crafts:​civil_craft_list|tutaj]].
 </​div>​ </​div>​
-Statki cywilne w przeciwieństwie do statków bojowych nie posiadają żadnych możliwości nawiązania walki. Nie muszą być organizowane we floty bojowe aby pełnić swoje podstawowe funkcje. W przypadku akcji cywilnych (np. budowa kolonii) na czas wykonania wybranej przez gracza akcji zostanie stworzona tymczasowa flota cywilna. Jeśli jest taka potrzeba gracz określa liczebność takiej tymczasowej floty. W wyniku wykonania akcji statki cywilne mogą zostać zużyte. W przeciwnym przypadku zostają w docelowej kolonii lub bazie kosmicznej. W obu przypadkach flota cywilna zostaje rozwiązana. W wyjątkowych przypadkach gdy akcja floty nie mogła być wykonana, flota cywilna wraca do kolonii lub bazy kosmicznej ​z której została wysłana.+Statki cywilne w przeciwieństwie do statków bojowych nie posiadają żadnych możliwości nawiązania walki. Nie muszą być organizowane we floty bojowe aby pełnić swoje podstawowe funkcje. W przypadku akcji cywilnych (np. budowa kolonii) na czas wykonania wybranej przez gracza akcji zostanie stworzona tymczasowa flota cywilna. Jeśli jest taka potrzeba gracz określa liczebność takiej tymczasowej floty. W wyniku wykonania akcji statki cywilne mogą zostać zużyte. W przeciwnym przypadku zostają w docelowej kolonii lub bazie kosmicznej. W obu przypadkach flota cywilna zostaje rozwiązana. W wyjątkowych przypadkach gdy akcja floty nie mogła być wykonana, flota cywilna wraca do najbliższej ​kolonii lub bazy kosmicznej. Ewentualnie flota taka może być dołączona do stacjonującej w tym samym układzie floty bojowej.
  
 Gracz nie może tworzyć ani przemieszczać flot cywilnych samodzielnie,​ floty cywilne są tworzone i przemieszczane automatycznie tylko i wyłącznie na czas wykonania określonej akcji. Aktualnie przemieszczanie statków cywilnych między koloniami lub bazami kosmicznymi znajdującymi się w innych układach słonecznych jest możliwe tylko we flocie bojowej. Gracz nie może tworzyć ani przemieszczać flot cywilnych samodzielnie,​ floty cywilne są tworzone i przemieszczane automatycznie tylko i wyłącznie na czas wykonania określonej akcji. Aktualnie przemieszczanie statków cywilnych między koloniami lub bazami kosmicznymi znajdującymi się w innych układach słonecznych jest możliwe tylko we flocie bojowej.
  
-Statki cywilne mogą być częścią flot bojowych. W zależności od typu dołączonej jednostki cywilnej, flota bojowa zyskuje możliwość realizowania określonych akcji cywilnych. Realizowanie takich akcji odbywa się w formie eskortowania jednostek cywilnych. ​+Statki cywilne mogą być częścią flot bojowych. W zależności od typu dołączonej jednostki cywilnej, flota bojowa zyskuje możliwość realizowania określonych akcji cywilnych. Realizowanie takich akcji odbywa się w formie eskortowania jednostek cywilnych. Alternatywnie statki cywilne można "​wydzielić"​ z floty bojowej w celu wykonania akcji (flota bojowa nie będzie wtedy eskortować statków cywilnych, będą one przemieszczać się samodzielnie).
  
 Statki cywilne nie przydzielone do żadnej floty bojowej oraz nie realizujące żadnej akcji cywilnej stacjonują w swoich macierzystych koloniach lub bazach kosmicznych. Niektóre z nich zwiększają wówczas (na czas stacjonowania) możliwości ekonomiczne kolonii lub bazy kosmicznej.  ​ Statki cywilne nie przydzielone do żadnej floty bojowej oraz nie realizujące żadnej akcji cywilnej stacjonują w swoich macierzystych koloniach lub bazach kosmicznych. Niektóre z nich zwiększają wówczas (na czas stacjonowania) możliwości ekonomiczne kolonii lub bazy kosmicznej.  ​