pl:colony:production

Produkcja

Symbol produkcji:

Podstawowe informacje dotyczące produkcji w kolonii:

  • W danym momencie czasu realizowane być może tylko jedno zadanie produkcyjne w danej kolonii.
  • Zasoby wykonawcze (produkcja) wymagane przez zadanie określają jedynie czas jaki jest potrzebny do wykonania zadania. Posiadanie mniejszej ilości produkcji (na godzinę) niż całkowita wymagana ilość przez zadanie nie blokuje jego rozpoczęcia. Im więcej punktów produkcji wymaga dane zadanie tym dłużej będzie się ono po prostu wykonywać. Czas wykonywania zadania można skrócić inwestując w infrastrukturę i bonusy zwiększające produkcję kolonii.
  • Pozostałe zasoby potrzebne do wykonania zadania (np. minerały, bio-komponenty, energia ale również i populacja) są rezerwowane przy starcie zadania produkcyjnego, w przypadku niedoboru któregoś z wymaganych zasobów zadanie nie wystartuje (przełączy się w tryb oczekiwania na zasoby).
  • Niektóre zadania do podjęcia pracy nad nimi wymagają spełnienia dodatkowych warunków (np. odpowiednia liczba wolnego miejsca na planecie, istnienie odpowiedniego budynku, posiadanie odpowiedniej technologii).
  • Jeżeli zadanie wymaga „miejsca” na planecie to warunek spełnienia jest sprawdzany przy rozpoczęciu lub wznowieniu zadania (mimo iż miejsce zostanie faktycznie skonsumowane dopiero po zakończeniu zadania).
  • Przerwanie wykonywania zadania i usunięcie go z kolejki zadań powoduje utratę znacznej części wykorzystanych zasobów (~75%).

Jedno z możliwych zadań produkcyjnych kolonii. Lista dostępnych zadań konstrukcyjnych umieszczona jest w zakładce: „Buildings” w panelu zarządzania produkcją kolonii. Więcej o budynkach znajdziesz na stronie: Budynki

Jedno z możliwych zadań produkcyjnych kolonii. Lista dostępnych zadań konstrukcyjnych umieszczona jest w zakładce: „Ships” w panelu zarządzania produkcją kolonii. Więcej o statkach i flotach kosmicznych znajdziesz na stronie: Floty kosmiczne

Specjalizacja populacji to jedno z dostępnych zadań produkcyjnych w kolonii. Specjalizacja populacji stanowi swoisty profil działania kolonii. Podlega jej cała dostępna populacja kolonii (nie można więc wyspecjalizować konkretnych kolonistów). Z tego powodu poza nielicznymi wyjątkami populacja kolonii może posiadać tylko jedną aktywną specjalizacje. Wykonanie kolejnych specjalizacji po sobie nadpisuje działania poprzednich. Koszt specjalizacji jest zależny od poziomu specjalizacji. Wszyscy nowi koloniści (nowi agenci populacji) posiadają od razu wybraną wcześniej specjalizację (nie muszą być dodatkowo szkoleni). Wydajność specjalizacji jest uzależniona od jej poziomu. Lista dostępnych specjalizacji znajduje się poniżej.

GórnictwoZwiększa przychód minerałów pozyskiwanych przez kolonistów w obrębie danej kolonii (+300%)
RolnictwoZwiększa przychód bio-komponentów pozyskiwanych przez kolonistów w obrębie danej kolonii (+300%)
EnergetykaZwiększa przychód energii pozyskiwanej przez kolonistów w obrębie danej kolonii (+300%)
KolonizacjaZwiększa bazowy przyrost naturalny populacji (+80/h)
BadaniaZwiększa ilość punktów badawczych generowanych przez kolonistów (+300%)
ProdukcjaZwiększa wydajność produkcji generowanej przez kolonistów (+300%)
Recycling Zwiększa przychód wszystkich generowanych przez populację zasobów oraz jej przyrost naturalny o +50%

Przedsięwzięcie to kolejny typ zadania produkcyjnego, które (najczęściej po opracowaniu odpowiednich technologii) można wykonywać w wybranej kolonii gracza.

Program żywnościowy
(Food processing)
Po zakończeniu zadania przyrost naturalny w kolonii zostaje na krótko gwałtownie zwiększony. Zadanie można wykonywać w większych partiach (wpisując ilość przy starcie zadania) zwiększając koszty ale również zyski płynące z zadania.
Masowe klonowanie
(Mass cloning)
Po zakończeniu zadania kolonia zwiększa liczebność populacji o 1000. Zadanie można wykonywać w większych partiach (wpisując ilość przy starcie zadania) zwiększając koszty ale również zyski płynące z zadania.
Głębokie wydobycie
(Deep core mining)
Po zakończeniu zadania gracz otrzymuje 500 Minerały. Zadanie można wykonywać w większych partiach (wpisując ilość przy starcie zadania) zwiększając koszty ale również zyski płynące z zadania.
Uprawa łańcuchowa
(Chain cultivation)
Po zakończeniu zadania gracz otrzymuje 500 Bio. Zadanie można wykonywać w większych partiach (wpisując ilość przy starcie zadania) zwiększając koszty ale również zyski płynące z zadania.
Szybka fuzja
(Rapid fusion)
Po zakończeniu zadania gracz otrzymuje 500 Energia. Zadanie można wykonywać w większych partiach (wpisując ilość przy starcie zadania) zwiększając koszty ale również zyski płynące z zadania.
TerraformingProces technologiczny na skalę planetarną, w wyniku którego zmianie ulega typ (środowiska) planety. Więcej informacji znajduje się w rozdziale: Terraforming