pl:universe:stars

Układy gwiezdne

Tak jak Słońce znajduje się w układzie słonecznym tak każda inna gwiazda w uniwersum (w zasadzie w uniwersach) może posiadać własny układ, który umownie nazywamy układem gwiezdnym. Układ gwiezdny składa się z gwiazdy centralnej oraz obiektów orbitalnych (np. planet, pasów asteroid itp.) które znajdują się w bezpośredniej bliskości i oddziaływaniu gwiazdy centralnej.

Gwiazda centralna jest również pojęciem umownym i jest luźno związana z jej astronomiczną definicją. Dla przykładu niektóre układy gwiezdne są zbudowane w około czarnej dziury, która zgodnie z definicją fizyczną gwiazdą już nie jest.

Niektóre układy gwiezdne mogą znajdować się w mgławicach.

W zależności od typu gwiazdy centralnej, różne są prawdopodobieństwa wystąpienia poszczególnych typów obiektów orbitalnych. Prawdopodobieństwa te zależą również od numeru orbity (względnej odległości od gwiazdy centralnej). Maksymalna liczba orbit (a więc i obiektów orbitalnych danej gwiazdy) wynosi aktualnie 10.

Gwiazda Wizualizacja Obiekty orbitalne*
Czerwony olbrzym 50%
Niebieski olbrzym 33%
Biały olbrzym 66%
Żółty karzeł 50%
Pomarańczowy karzeł 50%
Czerwony karzeł 33%
Niebieski karzeł 20%
Czarny karzeł 10%
Czarna dziura 1%

*) prawdopodobieństwo wystąpienia obiektu orbitalnego na każdej z orbit gwiazdy centralnej