pl:universe:terraform

Terraforming

Proces technologiczny na skalę planetarną, w wyniku którego zmianie ulega typ (środowiska) planety. W wyniku tego długotrwałego procesu biosfera danej planety zostaje zbliżona do tej obecnej na Ziemi. Zwiększa się ilość dostępnego miejsca, które można wykorzystać pod infrastrukturę i/lub populację. W niektórych przypadkach zmiana typu planety wpływa też na inne cechy kolonii (koszt utrzymania infrastruktury, efektywność pozyskiwania bio-komponentów).

Proces „terraformingu” jest co do zasady trwały. Oznacza to, że po jego zakończeniu planeta zmienia swój typ środowiska i utrzymuje go. Obecność kolonii i kolonistów nie jest wymagana do podtrzymania tej zmiany. Typ planety może ulec kolejnej zmianie w wyniku dalszych procesów „terraformowania” lub pewnych zdarzeń losowych.

Proces „terraforming-u” jest bardzo długotrwały i kosztowny. Jego zlecenie może na długi okres sparaliżować możliwości badawcze kolonii.

Mimo że proces „terraformingu” pośrednio zwiększa ilość dostępnego miejsca, które można wykorzystać pod infrastrukturę i/lub populację kolonii to zmiana ta jest całkowicie związana ze zmianą typu (środowiska) planety. Bazowy rozmiar planety nigdy nie ulega zmianie w procesie „terraformingu”.