pl:economy:resources

Zasoby

W grze Project Ark wyróżniamy kilka rodzajów zasobów. Ze względu na ich użycie oraz możliwość magazynowania zasoby zostały podzielone na kilka różnych grup.

Poniższe zasoby są konsumowane w większości zadań produkcyjnych i badawczych. Aby rozpocząć dane zadanie gracz musi wcześniej zebrać wymaganą liczbę każdego z poniższych zasobów (patrz stan zaopatrzenia). Wiele z poniższych zasobów wymaganych jest do utrzymania struktur lub populacji. Koszt utrzymania obniża przychód na godzinę danego zasobu.

Najbardziej powszechny i najczęściej wymagany do produkcji zasób ekonomiczny.

Konsumowany przez:

 • Budynki (konstrukcja)
 • Struktury kosmiczne (konstrukcja)
 • Statki kosmiczne (konstrukcja i utrzymanie)

Trudniejszy w pozyskaniu i wykorzystaniu zasób ekonomiczny wymagany głównie do utrzymania i rozwoju populacji.

Konsumowany przez:

 • Populacja (utrzymanie)
 • Terraforming, Klonowanie populacji, Zwiększanie max populacji w kolonii
 • Kolonizacja

Trudna do pozyskania w czystej postaci, wymagana głównie do utrzymania infrastruktury kolonii oraz realizacji lotów kosmicznych

Konsumowany przez:

 • Budynki (utrzymanie)
 • Struktury kosmiczne (utrzymanie)
 • Loty kosmiczne
 • Akcje specjalne

Poniższe „zasoby” stanowią koszt wykonania danego zadania w czasie. Im więcej punktów produkcji lub punktów badawczych potrzebuje dane zadanie tym dłużej będzie się ono wykonywało. Zadania, które posiadają koszt jedynie w poniższych zasobach będą rozpoczęte i będą się wykonywały nawet jeżeli w danym momencie nie posiadamy ich w magazynie (możliwość ich magazynowania jest opcjonalna).

Koszt wyrażony w punktach produkcji oznacza pracochłonność danego zadania produkcyjnego. Czas wykonania takiego zadania można wyraźnie zredukować zwiększając możliwości produkcyjne kolonii (wyrażone w punktach produkcji na godzinę)

Przykładowe zadania produkcyjne:

 • Budowa budynków
 • Budowa statków kosmicznych
 • Specjalizacja populacji
 • Przedsięwzięcia

Więcej o zadaniach produkcyjnych znajdziesz na stronie: Produkcja

Koszt wyrażony w punktach badawczych oznacza pracochłonność zadania badawczego. Czas wykonania takiego zadania można wyraźnie zredukować zwiększając możliwości badawcze imperium (wyrażone w punktach badawczych na godzinę).

Obecnie w grze istnieje tylko jeden typ zadania badawczego i jest nim opracowywanie nowych technologii.

Więcej o technologiach znajdziesz na stronie: Technologie

Każdy niewykorzystany zasób podstawowy (minerały Surowce mineralne, biokomponenty Biokomponenty, energia Energia) trafia do rozproszonego, globalnego (dla danej cywilizacji) „magazynu” zasobów. Wartości zgromadzonych tam zasobów są nazywane w grze aktualnym poziomem zaopatrzenia danego zasobu.

Aktualny poziom zaopatrzenia mówi nam jaki jest maksymalny koszt zadania wyrażony określonym zasobem, którego możemy się podjąć w danym momencie. Ponieważ wspomniany „magazyn” jest globalny i ogólnodostępny gracz nie musi martwić się transportowaniem dóbr między swoimi koloniami i bazami kosmicznymi. Dystrybucje zasobów zapewnia sieć ultra szybkich tuneli podprzestrzennych sterowanych i tworzonych przez Arkę.

Maksymalny poziom zaopatrzenia danego dobra (najlepiej skojarzyć go z maksymalną pojemnością magazynu) określa maksymalną liczbę dobra jaką jest w stanie zebrać i wykorzystać w jednym zadaniu nasza cywilizacja. Zadania, których koszt wyrażony w danym zasobie przekracza maksymalny poziom zaopatrzenia nigdy nie zostaną rozpoczęte (zablokują nam tym samym kolejkę zadań). Poza nielicznymi wyjątkami gracz nie może zgromadzić więcej zasobów niż wynosi jego maksymalny poziom zaopatrzenia (nadwyżka jeżeli takowa się pojawi - przepada). Może się tak stać np. w przypadku zniszczenia przez wrogą flotę centrum zaopatrzenia lub naszej floty transporterów.

Istnieje przynajmniej kilka sposobów aby zwiększyć maksymalny poziom zaopatrzenia naszej cywilizacji na dane dobro:

Maksymalne poziomy zaopatrzenia dla każdego z wymienionych dóbr (minerały, biokomponenty, energia) są niezależne. W teorii mogą więc się różnić.

Maksymalny poziom zaopatrzenia to dobry wskaźnik obrazujący siłę i możliwości danego gracza. Im większy maksymalny poziom zaopatrzenia tym większe możliwości produkcyjne i badawcze posiada gracz.