pl:space_crafts:battles

Bitwy kosmiczne

Każda bitwa między flotami kosmicznymi lub flotą kosmiczną i kolonią / bazą kosmiczną odbywa się zgodnie z poniższymi zasadami.

 • Bitwa podzielona jest na rundy. Ich maksymalna liczba aktualnie wynosi 20.
 • Runda składa się z szeregu tur, w których każda formacja, w kolejności określonej inicjatywą formacji, wykonuje atak na inną wrogą formację.
 • To jaka formacja zostanie wybrana do ostrzelania (cel ataku) opisane jest w sekcji: Algorytm wyboru celu. Co do zasady formacja stara się wybrać taki cel, który po ostrzelaniu (odniesieniu strat) najbardziej zmniejszy siłę rażenia przeciwnika.
 • Jeżeli w wyniku ataku giną jakieś statki, zmniejszana jest od razu liczebność (a więc i siła) formacji przeciwnika. Jeżeli liczebność formacji spadnie do zera, formacja jest całkowicie usuwana z floty.
 • Jeżeli przed upływem maksymalnej liczby rund jedna z flot pozostaje bez formacji zdolnych do walki, walka kończy się.

Formacje składające się z jednostek cywilnych, mogą być celem ataku wrogich formacji bojowych. Obecnie formacje cywilne mimo iż posiadają swoją inicjatywę, nie podejmują żadnych akcji (nie wykonują swojej tury) podczas całej bitwy.

Domyślny algorytm wyboru celu. Atakujący dąży do całkowitego pokonania przeciwnika przy minimalnych stratach własnych. Broniący próbuje wyeliminować lub ograniczyć maksymalnie możliwości ofensywne przeciwnika (ilość obrażeń jaką może zadać).

 1. Pierwszeństwo mają cele bojowe nad celami cywilnymi. Jeżeli mogę uszkodzić jakiś cel bojowy bez strat własnych to wybiorę go nawet jeżeli zadałbym więcej obrażeń / zniszczę więcej celów cywilnych
 2. Zniszczenie celu ma większą wartość niż uszkodzenie celu. Jeżeli w wyniku mojego ataku mogę wyeliminować jakiś statek (zmniejszyć liczebność wrogiej formacji) to wybiorę ten cel nad uszkodzenie innego statku (nawet jeżeli ilościowo zadałbym więcej obrażeń temu drugiemu celowi)
 3. Jeżeli mogę zmniejszyć liczebność więcej niż jednej formacji to wybiorę z nich formację, której wartość ofensywna przemnożona przez procent zadanych przeze mnie uszkodzeń będzie największa. Wartość ofensywna jest dodatkowo zwiększana jeżeli typ broni, którą wykonuje atak zadaje celowi dodatkowe obrażenia (obecnie jedyny z modyfikatorów wartości)
 4. Jeżeli w wyniku mojego ataku nie mogę liczyć na zmniejszenie liczebności żadnej wrogiej formacji to wybiorę formację której wartość ofensywna przemnożona przez procent zadanych przeze mnie uszkodzeń będzie największa.

Wartość ofensywna (formacji X) = Ilość jednostek X * Ilość strzałów X * Siła rażenia pojedynczego strzału statku X

Liczba zadawanych obrażeń w danej akcji ostrzelania formacji jest uzależniona od kilku współczynników:

 • Siła rażenia pojedynczego strzału statku,z których składa się formacja atakująca
 • Ilość strzałów wykonywanych przez atakujące statki podczas jednego ataku
 • Liczebność atakującej formacji
 • Celność atakującej formacji (cecha mająca znaczenie dla małych i zwinnych celów)
 • Uniki (bazowe) ostrzeliwanej formacji
 • Pancerz (wartość) ostrzeliwanej formacji
 • Cechy specjalne statków (np. specjalne modyfikatory siły rażenia)

Obrażenia zadane w pojedynczym ataku formacji Y przez atakującą formację X = Ilość jednostek X * Ilość strzałów X * Efektywne uniki Y * ((Siła rażenia strzału X * Modyfikatory cech X,Y) - Wartość pancerza Y )

Efektywne uniki ostrzeliwanej formacji = Uniki bazowe ostrzeliwanej formacji * 1 / Celność atakującej formacji