pl:space_crafts:space_travel

Loty kosmiczne

Loty w obrębie danej gwiazdy i jej układu planetarnego są realizowane natychmiastowo i bez dodatkowych kosztów energetycznych związanych z ruchem takiej floty. Sama akcja (np. wydobycie minerałów na pasie asteroid) cały czas może wymagać odpowiednią liczbę energii lub czasu jednak sam transport floty do docelowego obiektu z punktu widzenia kosztów jest pomijany.

Podobnie odbywa się przemieszczanie formacji między flotami które stacjonują w danym układzie słonecznym.

Loty między gwiazdami (czy też układami słonecznymi) kosztują słono zarówno w energii jak i w czasie przelotu.

Max masa [MU]Klasa wielkościKoszt lotuModyfikator do czasu lotu*
19 Bardzo mała Energia x500 x1
99 Mała Energia x1000 x2
499 Średnia Energia x2000 x4
1999 Duża Energia x4000 x8
n/a Bardzo duża Energia x8000 x16

*) Podstawowa prędkość floty w lotach między gwiazdami to 150 jednostek / godzinę.

Zasięg operacyjny flot

  • Floty mogą poruszać się bezpiecznie między gwiazdami tylko w obrębie tzw. zasięgu operacyjnego. Jest on wizualizowany na mapie uniwersum jako pół przezroczysty. niebieski obszar między gwiazdami kontrolowanymi przez gracza.
  • Każda kolonia i baza kosmiczna zwiększa zasięg operacyjny o obszar o promieniu 360 jednostek kosmicznych od gwiazdy w układzie której znajduje się ta baza lub kolonia. Ilość baz i koloni w obrębie tego samego układu gwiezdnego nie ma znaczenia.
  • Jeżeli w wyniku akcji graczy lub zdarzeń losowych gracz utraci jedyną bazę lub kolonię w danym układzie słonecznym, możliwe jest „skurczenie się” zasięgu operacyjnego.
  • Jeżeli flota kończy swój ruch w układzie gwiezdnym, który znajduje się poza obszarem operacyjnym floty (patrz punkt powyżej) zostaje ona stracona. Zdarzenie to jest markowane w panelu notyfikacji jako „Lost in space”. Powyższe ograniczenie jest często wykorzystywane jako strategia obronna!

Stacjonowanie flot w układach gwiezdnych

  • Floty danego gracza mogą stacjonować tylko i wyłącznie w układach, w których gracz posiada kolonię lub bazę kosmiczną.
  • Jeżeli w wyniku akcji graczy lub zdarzeń losowych gracz utraci jedyną bazę lub kolonię w danym układzie słonecznym, flota wycofuje się do najbliższego kontrolowanego przez gracza układu słonecznego. Jeżeli gracz nie posiada wystarczająco energii na wycofanie takiej floty - flota jest bezpowrotnie tracona! Zdarzenie to również jest markowane w panelu notyfikacji jako „Lost in space”.

Wykonywanie akcji w układach gwiezdnych

  • Flota gracza (zarówno bojowa jak i cywilna) może mieć zlecone w danym układzie słonecznym tylko jedno zadanie. Przykładowo flota bojowa może zaatakować tylko jeden cel w danym układzie słonecznym. Jeżeli przed lub po wykonaniu akcji floty naruszony jest warunek stacjonowania floty w układzie flota musi wycofać się do innego kontrolowanego przez gracza układu. Wyjątkiem od tej reguły jest akcja budowy bazy kosmicznej lub kolonii. Warunek stacjonowania jest wówczas sprawdzany po próbie wykonania tej akcji.
  • Niektóre akcje flot to akcje typu: „round trip”. Czyli akcje poleć wykonaj i wróć do miejsca startowego (jeżeli jest czym wracać (smile) ). Do powyższych akcji należą obecnie akcje: Attack, Harvest, Surge. Mechanika ta może jednak wkrótce ulec zmianie.