pl:tutorial

Poradnik początkującego gracza

Czyli krótki poradnik jak zacząć zarządzać kosmicznym imperium…

Po pierwszym logowaniu zostaniesz przekierowany do tzw. widoku Misji. Widok misji zawiera podstawowe informacje o celu rozgrywki oraz o graczach uczestnicząc w rozgrywce.

Legenda:
1 - Menu nawigacyjne (dostępne widoki w grze), 2 - Wskaźniki zasobów, 3 - Panel notyfikacji, 4 - Punktacja (siła) poszczególnych graczy, 5 - Menu misji

Menu nawigacyjne, Wskaźniki zasobów oraz Panel notyfikacji są widoczne zawsze na każdym z ekranów. Gracz może sterować sposobem prezentacji tych widget-ów (tryb rozwinięty lub kompaktowy) z poziomu okna ustawień: Mission → Settings → Display

Jeżeli dopiero co założyłeś sobie konto, koniecznie zmień swoje hasło. Hasło, które otrzymałeś (klucz rejestracyjny) jest długie i trudne do zapamiętania. Hasło możesz zmienić w widoku: Mission → Settings → Account

W następnym kroku polecamy wejść do swojej głównej kolonii (ikona planety w menu głównym na górze) i wrzucić swoim „poddanym” kilka zadań produkcyjnych (przycisk „zębatki” w centralnym panelu informacyjnym). W pierwszej kolejności dobrze jest zlecić budowę kilku kluczowych budynków:

  1. Kopalnia - podstawowe źródło surowców mineralnych Minerały. Niemal wszystko co można produkować wymaga do budowy surowców mineralnych.
  2. Elektrownia - podstawowe źródło energii Energia. Energia potrzebna jest do utrzymania budynków i struktur kosmicznych choć w większych ilościach potrzebna jest dopiero przy lotach kosmicznych lub przy realizacji zadań specjalnych.
  3. Bio-faktoria (opcjonalnie) podstawowe źródło bio-komponentów Bio. Zasób ten przyda się aby wyżywić większą ilość kolonistów. Jednym z zastosowań jest również zwiększenie przyrostu naturalnego kolonii.

Po budynkach 1 poziomu dobrze jest zlecić (dodać do kolejki zadań) od razu budynki 2 poziomu, które są znacznie bardziej wydajne i oferują nowe opcje w grze. Na początku rozgrywki nie ma jednak sensu rozbudowywać struktur na poziom wyższy niż 3. Ich koszt oraz czas budowy rośnie gwałtownie z poziomem struktury, a lepsze możliwości produkcyjne będziemy mieli po podniesieniu poziomu głównej struktury (Arka) na poziom 2.

W każdej kolonii w danym momencie czasu może być realizowane tylko jedno zadanie produkcyjne. Zlecenie większej ilości zadań powoduje umieszczenie ich w kolejce zadań oczekujących.

Poziom kolonii (prezentowany między innymi w widoku układu słonecznego) jest tożsamy z poziomem głównej struktury kolonii. Dla kolonii początkowej jest to Arka, dla pozostałych Centrum dowodzenia.

Legenda:
1 - Panele z flotą kolonii 2 - Wizualizacja infrastruktury kolonii 3 - Podstawowy panel informacyjny kolonii 4 - Panel dochodów kolonii 5 - Panel produkcji kolonii (kolejka zadań)

Widok „Technologii” to jeden z ważniejszych widoków w grze, który polecamy odwiedzić niezwłocznie po rozpoczęciu rozgrywki. W widoku tym gracz decyduje na jakie technologie są wydawane punkty badawcze Punkty badawcze, które generuje jego imperium. Zbyt długie zwlekanie z wyznaczeniem kolejki badań może skutkować w zacofaniu naszego imperium :)

Legenda:
1 - Gałęzie technologiczne (każda posiada osobną listę technologii), 2 - Lista dostępnych technologi, 3 - Kolejka zleconych badań, 4 - Przychód punktów badawczych (na godzinę), 5 - Zakładka archiwum badań (opracowane już technologie)

Więcej o technologiach i cechach specjalnych rasy w rozdziale: Technologie

Każda gałąź technologiczna wspomaga inny aspekt i styl rozgrywki. Najlepsze efekty daje skupienie się na jednej wybranej gałęzi technologicznej, z niewielkim zaangażowaniem w pozostałych gałęziach.

Widok uniwersum dostępny jest po kliknięciu ikony z mgławicą w menu głównym u góry (pierwsza z lewej). Po wejściu do niego cały ekran powinna wypełnić nam mapa uniwersum, w którym toczymy naszą misję.

Legenda:
1 - „Mini-mapa” uniwersum, 2 - Panel szczegółów wybranego obiektu na mapie, 3 - Główna mapa uniwersum, zasięg operacyjny flot gracza na niebieskim tle, 4 - Domowy układ słoneczny gracza, 5 - Lecąca flota gracza, 6 - Inny kontrolowany przez gracza układ słoneczny

Po początkowym rozbudowaniu kolonii dobrze jest rozejrzeć się w „okolicy”, czyli zwiedzić pobliskie układy słoneczne. Do tego celu używamy specjalnych statków (Scout), których posiadamy 8 sztuk na start. Niestety są to jednorazowe dron-y, które po wykonaniu powierzonej im misji rozpadają się.

Aby wysłać je do innego układu wchodzimy do mapy uniwersum i zaznaczamy kliknięciem pobliską gwiazdę. Wybieramy akcję „Scout” albo z menu kontekstowego (prawy przycisk myszy) albo z panelu szczegółów zaznaczonego obiektu (dolny prawy róg mapy). Szansa na sukces powyższej akcji zależy od ilości wysłanych skautów.

Gracz nie może wykonywać żadnych akcji (poza akcją „Scout”) w układach gwiezdnych, których jeszcze nie odkrył. Między innymi nie może wysyłać do takiego nieodkrytego układu statków kosmicznych. Dlatego warto mieć zawsze odkryte wszystkie gwiazdy w naszym zasięgu.

Nieodkryte gwiazdy na mapie uniwersum domyślnie mają ukrytą etykietę z nazwą (w przeciwieństwie do odkrytych przez gracza). Wyjątkiem od tej reguły są gwiazdy „domowe” (startowe gwiazdy graczy)

Flota gracza może operować na początku na bardzo ograniczonym zasięgu. Zasięg ten jest domyślnie wizualizowany na mapie uniwersum jako niebieskie półprzezroczyste tło. Aby zwiększyć zasięg operacyjny floty gracz musi zakładać nowe bazy kosmiczne w nowych układach gwiezdnych. Posłuży do tego dedykowany typ statu: Statek baza