pl:universe:orbital

Obiekty orbitalne

Inne niż planety obiekty występujące na orbitach w około gwiazdy centralnej. Nie mogą być kolonizowane ale można na ich orbitach zakładać bazy kosmiczne, które we współpracy z odpowiednimi statkami cywilnymi mogą przynosić wymierne przychody.

ObiektSzansaOpis
Pas asteroid15.2%Pozostałość po katastrofie planetarnej lub luźno sformowany pas planetoid. Bogate źródło: Minerałów
Gigant bioniczny0.4%Olbrzymi żywy, wegetatywny organizm, poruszający się po własnej orbicie w około gwiazdy centralnej. Bogate źródło: Bio-komponentów
Anomalia energetyczna0.4%Anomalia energetyczna poruszająca się po własnej orbicie w około gwiazdy centralnej. Bogate źródło: Energii