pl:colony:buildings

Budynki

Lista wszystkich dostępnych budynków, które można wybudować w kolonii znajduję się tutaj.

Budynki to podstawowa funkcjonowania każdej kolonii. W zależności od rodzaju budynku zwiększają one: możliwości pozyskiwania zasobów, wydajność produkcji, zakres badań naukowych czy też możliwości obronne kolonii. Każdy budynek może być rozbudowywany (poziom) oraz specjalizowany (moduły).

Zaletą budynków jest ich stosunkowo duża wytrzymałość na wrogie ataki oraz idąca z rozbudową duża wydajność.

Wadą rozbudowanej infrastruktury jest jej duża bezwładność. Bardzo drogo i długo zmienia się specjalizację kolonii (np. z kolonii wydobywczej na kolonię naukową).

Budynki do prawidłowego funkcjonowania wymagają energii Energia (w przypadku deficytu tego zasobu ich działanie jest mocno ograniczone).

Każda budowla konstruowana w obrębie koloni zajmuje określoną liczbę miejsca (wyrażoną w punktach struktury). Rozbudowa budynku na wyższy poziom również wiąże się z dodatkową konsumpcją miejsca. W przypadku osiągnięcia maksymalnego możliwego do wykorzystania poziomu zabudowy (max punktów struktury), dalsze konstruowanie budynków w danej kolonii nie jest już możliwe. Maksymalna liczba punktów struktury jest zależna od rodzaju i wielkości planety oraz cech konkretnej rasy. Na maksymalną liczbę struktur mogą wpłynąć również niektóry budynki (np. Centrum konstrukcyjne).

Prawie każdy budynek może zostać rozbudowany na wyższy poziom. Zwiększa się wówczas jego wydajność oraz możliwości specjalizacji. Poza poświęceniem określonej liczby zasobów (których zużycie rośnie wraz z poziomem) zwiększa się również koszt utrzymania takiego budynku oraz liczba miejsca jakie zajmuje on w kolonii ( punkty struktury). Maksymalny poziom danego budynku jest zależny od jego rodzaju, zwykle nie przekracza jednak 10 poziomu.