pl:space_crafts:solar_module

Moduł słoneczny [ Solar module ]

Koszt produkcjiMinerały - 150
Produkcja - 150
Koszt utrzymaniaMinerały - 1/h
PrzychódEnergia + 1/h
Wytrzymałość HP50
Pancerz Pancerz0
Uniki Uniki0%

Klasa: statek cywilny

Automatyczny satelita geostacjonarny, którego główną funkcją jest pozyskiwanie energii słonecznej i przesyłanie jej do sieci energetycznej kolonii. Mały koszt produkcji oraz niewielki koszt utrzymania niwelują jego słabą efektywność jako alternatywne źródło pozyskiwania energii.

  • Obecny we flocie defensywnej kolonii generuje energie: Energia + 1/h
  • Brak
  • Maksymalna liczba modułów słonecznych w kolonii: 100 na każdy poziom kolonii