pl:changes:0.30.7

 • Populacja
  • Zmiana bazowego przychodu w punktach produkcji Produkcja [/h] na 8 (było 10)
  • Zmiana bazowego przychodu w punktach badawczych Badania [/h] na 8 (było 10)
 • Technologie
  • Improoved Outposts
  • Interstellar university
   • Technolgia ta zwiększa ilość punktów badawczych generowanych przez Arkę o 150 Research [/h] na każdy jej poziom.
  • Improved energy transfer
   • Technologia zwiększa przychód energii Energia [/h] z elektrowni i modułów słonecznych o 15% (było 25%).
   • Dodatkowo zysk w energii pochodzącej z zadań i zdarzeń losowych również zwiększony jest o 15%.