pl:changes:0.31.0

0.30.0

Ta wersja nie doczekała się „oficjalnego” release-a, nie mniej była intensywnie testowana przez wielu graczy podczas jesiennej sesji testowej 2017. Liczba zmian, która weszła z tą wersją, a następnie była dopracowywana w testach była olbrzymia, stąd jedynie skrótowy ich opis poniżej.

Do najważniejszych zmian należały:

 • Testowe uniwersa są teraz znacznie mniejsze i bardziej „kontaktowe”, rozmieszczenie graczy również uległo zmianie tak aby „zachęcać” do konfrontacji.
 • Całkowicie nowe drzewko technologiczne! Mocny nacisk na wyszczególnienie 3 osobnych podejść do rozgrywki skojarzonych z 3 unikalnymi gałęziami technologicznymi. Każde z podejść ma swoje mocne i słabe strony, które może kontrować inne podejście technologiczne!
 • Nowy układ w widoku: „Kolonii” odzwierciedlający zmiany w jej działaniu (Kolonia posiada teraz jedynie kolejkę produkcyjną, kolejka badawcza została usunięta)
 • W widoku „Technologii” (tymczasowo) zagościły cechy specjalne rasy! (Trait-y)
 • Planety mają teraz znacznie bogatszy zestaw możliwych cech specjalnych!
 • Znacznie uproszczone okno zarządzania flotą, dzięki zaoszczędzonemu miejscu prezentujemy dużo więcej szczegółów dotyczących cech formacji
 • Uproszczone okno zarządzania produkcją, dzięki zaoszczędzonemu miejscu prezentujemy więcej szczegółów dotyczących cech zadania.
 • Więcej informacji w oknie szczegółów technologii (jeszcze trochę pracy tutaj zostało, nie mniej powinniście lepiej orientować się w efektach i zyskach płynących z opracowania danej technologii)
 • Całkowicie nowe okno szczegółów budynku w kolonii, pozwalające na lepszą kontrolę oraz uzupełniające wiedzę o oddziaływaniu budnku na kolonie
 • Nowe statystyki populacji.
 • Nowy, uproszczony model specjalizacji populacji. Każda kolonia może posiadać jedną specjalizację, która nie posiada już poziomów. Zmiana ma zachęcać do bardziej adaptacyjnej rozgrywki opartej o populację (zmiany specjalizacji mają być jej atutem, nie wyrzeczeniem).
 • Wykonując akcje cywilne na obiektach orbitalnych z eskortą floty bojowej (np. budowa bazy kosmicznej), flota bojowa automatycznie próbuje najpierw oczyścić obiekt orbitalny z wrogich baz.
 • Nowa akcja floty: „Research expedition”
 • Lotniskowiec posiada swój własny odnawialny garnizon statków (Myśliwców i Bombowców)
 • Nowa właściwość bojowa: „Antimissile” (blokowanie ataków rakietowych przeciwnika), posiada ją teraz kilka struktur bojowych oraz Niszczyciel.
 • Nowa właściwość bojowa: „Atak samobójczy” (wykonanie skutecznego ataku jest jednoznaczne z poświęceniem proporcjonalnej liczby jednostek tego typu), posiada ją aktualnie tylko Biodrone.
 • Wiele, wiele innych efektów, cech specjalnych, oraz task-ów dotyczących floty, kolonii i technologii.