0.32.4

  • Kolonia
    • Dodaliśmy wskaźnik informujący ile procent brakuje do kolejnego 1k populacji (nowy agent populacji). Informacja znajduje się w tooltipie po najechaniu kursorem myszy na liczbę określającą rozmiar populacji (panel informacji na środku ekranu)
    • Dodaliśmy nowe zadanie produkcyjne: „Quantum research” które umożliwia konwertowanie energii na punkty badawcze

Bug tracker: https://gitlab.com/daimonion/project-ark/issues

  • #470 Nie wyzwalają się prawidłowo bitwy na poziomie star systemu przy akcji attack outpost / colony
  • #469 Technologia: „Civil supply program” nie powinna umożliwiać magazynowania produkcji!
  • #467 Problem z flotami wykonującymi złożone akcje po restarcie serwera
  • #466 Po zalogowaniu zatyka się na Please wait a w konsoli leci java.lang.NullPointerException