pl:colony:building_list

Lista budynków

BudynekOpis
ArkaKosmiczny artefakt umożliwiający funkcjonowanie cywilizacji na poziomie kosmicznym. Centrum każdego kosmicznego imperium. Rozbudowa tej struktury zwiększa ilość maksymalnej populacji oraz liczbę możliwych do wybudowania struktur w obrębie kolonii.
Centrum dowodzeniaCentrum każdej nowo założonej kolonii. Ograniczona replika Arki, umożliwia połączenie każdej nowo wybudowanej koloni na poziomie zaopatrzenia. Rozbudowa tej struktury zwiększa ilość maksymalnej populacji oraz liczbę możliwych do wybudowania struktur w obrębie kolonii.
KopalniaStruktura przeznaczona do pozyskiwania zasobów mineralnych Minerały.
BiofaktoriaStruktura umożliwiająca pozyskiwanie biokomponentów Bio-komponenty.
ElektrowniaStruktura ta wytwarza znaczne ilości czystej energii Energia.
HabitatPodstawowa struktura wspierająca kolonistów. Zwiększa maksymalną liczbę kolonistów jaką może „pomieścić” każda kolonia oraz zwiększa przyrost naturalny populacji. Na wyższych poziomach Habitat może służyć jako centrum klonowania, co umożliwia znaczne zwiększenie populacji kolonii kosztem bio-komponentów.
Centrum konstrukcyjneBudynek wspierający rozwój infrastruktury kolonii. Umożliwia efektywniejsze (szybsze) wznoszenie budynków. Dodatkowo centrum konstrukcyjne zwiększa maksymalną ilość struktur w kolonii. Dzieje się to jednak kosztem miejsca dla populacji.
Port kosmicznyOkno na świat każdej większej kolonii oraz gigantyczne doki dla nowo budowanych lub utrzymywanych statków kosmicznych. Każdy poziom tej struktury zwiększa zarówno zakres możliwych do konstrukcji statków jak i szybkość ich konstrukcji.
Centrum zaopatrzeniaCentrum zaopatrzenia na skalę kosmiczną. Wykorzystuje sieć połączonych kolonii oraz baz kosmicznych wymieniających się zasobami podstawowymi dzięki Arce. Znacząco zwiększa maksymalny poziom zaopatrzenia wszystkich zasobów imperium gracza (maksymalną pojemność magazynów).
KoszaryCentrum wojskowe każdej kolonii. Umożliwia szkolenie i stacjonowanie kosmicznych „marines”. Zwiększa możliwości obronne koloni przeciwko takim wrogim akcjom jak rajdy czy próby inwazji. Zwiększa również przeżywalność populacji kolonii podczas wrogich bombardowań planetarnych
FabrykaCentrum produkcji każdej industrialnej kolonii. Znacząco przyspiesza wykonywanie zadań produkcyjnych, zwiększa liczbę generowanych punktów produkcji Produkcja
Laboratorium badawczeCentrum każdej zorientowanej badawczo kolonii. Znacząco przyspiesza wykonywanie zadań badawczych i naukowych, zwiększa liczbę generowanych punktów badawczych Badania
Generator grawitacjiUodparnia kolonię na negatywne efekty planetarne takie jak: „High gravity” czy „High seismicity”. Dodatkowo każdy poziom zwiększa wydajność struktur generujących przychód: Produkcja
Centrum obrony planetarnejSystem schronów i potężnych baterii artyleryjskich przeznaczonych do obrony kolonii przed atakami orbitalnymi. Znacząco zwiększa możliwości obronne kolonii przed akcjami wrogiej floty.
Stacja orbitalnaZespół struktur orbitalnych wspomagających działanie kolonii na skalę kosmiczną. Umożliwia konstrukcję największych statków kosmicznych, których budowa na powierzchni planety nie byłaby możliwa.