pl:colony:buildings:ark

Arka [ Ark ]

Kosmiczny artefakt umożliwiający funkcjonowanie cywilizacji na poziomie kosmicznym. Centrum każdego kosmicznego imperium. Rozbudowa tej struktury zwiększa ilość maksymalnej populacji oraz liczbę możliwych do wybudowania struktur w obrębie kolonii choć wymaga sporej ilości zasobów podstawowych.

Maksymalny poziom struktury: 5
Maksymalny poziom zaopatrzenia: 5000 (wszystkie zasoby)
Pancerz: 16

Koszt budowy12345
Populacja Populacja - 6000120001800024000
Minerały Minerały - 5000 16000 36000 64000
Bio Bio - 0 5000 16000 36000
Energia Minerały- 0 5000 16000 36000
Produkcja Produkcja - 5000 16000 36000 64000
Przychód [/h]
Minerały Minerały+150+150+150+150+150
Bio Bio+150+150+150+150+150
Energia Energia+150+150+150+150+150
Produkcja Produkcja+600+600+600+600+600
Badania Badania+150+150+150+150+150
  • Każdy poziom Arki zwiększa maksymalną liczbę struktur w kolonii o 4.
  • Każdy poziom Arki zwiększa maksymalną liczbę populacji w kolonii o 6.