pl:colony:buildings:command_center

Centrum dowodzenia [ Command center ]

Centrum każdej nowo założonej kolonii. Ograniczona replika Arki, umożliwia połączenie każdej nowo wybudowanej koloni na poziomie zaopatrzenia i administracji. Struktura ta na pierwszym poziomie powstaje automatycznie podczas kolonizacji (Statek kolonizacyjny) Jej dalsza rozbudowa wymaga odpowiedniej ilości zasobów podstawowych.

Maksymalny poziom struktury: 5
Maksymalny poziom zaopatrzenia: 1500 (wszystkie zasoby)
Pancerz: 8

Koszt budowy12345
Populacja Populacja - 6000120001800024000
Minerały Minerały - 5000 16000 36000 64000
Bio Bio - 0 5000 16000 36000
Energia Minerały- 0 5000 16000 36000
Produkcja Produkcja - 5000 16000 36000 64000
Koszt utrzymania [/h]
Minerały Minerały-150-150-150-150-150
Bio Bio-150-150-150-150-150
Energia Energia-150-150-150-150-150
Przychód [/h]
Produkcja Produkcja+100+100+100+100+100
Badania Badania+50+50+50+50+50
  • Każdy poziom Centrum dowodzenia zwiększa maksymalną liczbę struktur w kolonii o 3.
  • Każdy poziom Centrum dowodzenia zwiększa maksymalną liczbę populacji w kolonii o 5.