pl:changes:0.32.1

0.32.1

 • Flota
  • Odświeżone okno wyboru floty do akcji (work in progress)
  • Ujednolicenie i uszczelnienie mechaniki związanej z odwrotem floty z układu gwiezdnego.
   Uwaga! Flota zmuszona do wycofania się z danego układu gwiezdnego (czy to w wyniku akcji innego gracza, lub usunięcia ostatniej bazy w układzie przez gracza kontrolującego w nim floty) przy braku wystarczającej ilości energii na ucieczkę - zostaje bezpowrotnie stracona!
 • Flota
  • Biodrone - nie może atakować celów naziemnych (większość struktur kolonii, populacja kolonii itp)
  • Worker drone - zwiększony przychód Produkcja we flocie kolonii z 1 do 1.5 na godzinę
  • Akcja: „Infiltracja” wymaga dedykowanej technologii („Basic spy network”).
 • Kolnia
  • Specjalizacje populacji - zwiększone wymagania na poziom kolonii +1 (z wyjątkiem specjalizacji: Recycling)
  • Arka, Centrum dowodzenia - Wymagania na minimalną populację oraz minimalną infrastrukturę zrównane z kosztem tych struktur w populacji

Bug tracker: https://gitlab.com/daimonion/project-ark/issues

 • #446 Cancel Task - niepoprawnie wyświetlone menu
 • #448 Baza kosmiczna(outpost) nie ma kosztów utrzymania
 • #450 Po skończeniu akcji „Surge” statki przepadają
 • #452 Zakończenie akcji cywilnej flotą bojową
 • #451 Po ataku na wrogi Outpost flota zostaje w układzie